www.vinaott.com

FREE
Chương trình dùng thử (30 ngày)
1. CÁC ĐÀI TV VIỆT NGỮ (xem không giới hạn): Trên 10 đài TV Việt ngữ phát hình từ Nam và Bắc California và đài phim truyện

2. CHƯƠNG TRÌNH HẰNG NGÀY (xem không giới hạn): Tin Tức, Kiến Thức, Nữ công gia chánh, Thông Tin Các Công Ty…

3. VIDEO ON DEMAND (VOD) (30 ngày): Phim Bộ Việt Nam, Hong Kong, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ; Cải Lương, Phóng Sự…

4. PAY PER VIEW (30 ngày xem những chương trình miễn phí): Các show trả tiền theo lượt xem, bao gồm: show ca nhạc, thi hoa hậu, hài kịch…
SILVER - $75
Chương trình thành viên (6 tháng)
1. CÁC ĐÀI TV VIỆT NGỮ (xem không giới hạn): Trên 10 đài TV Việt ngữ phát hình từ Nam và Bắc California và đài phim truyện

2. CHƯƠNG TRÌNH HẰNG NGÀY (xem không giới hạn): Tin Tức, Kiến Thức, Nữ công gia chánh, Thông Tin Các Công Ty…

3. VIDEO ON DEMAND (VOD) (6 tháng): Phim Bộ Việt Nam, Hong Kong, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ; Cải Lương, Phóng Sự…

4. PAY PER VIEW (6 tháng xem những chương trình miễn phí): Các show trả tiền theo lượt xem, bao gồm: show ca nhạc, thi hoa hậu, hài kịch…
GOLD - $120
Chương trình thành viên (12 tháng)
1. CÁC ĐÀI TV VIỆT NGỮ (xem không giới hạn): Trên 10 đài TV Việt ngữ phát hình từ Nam và Bắc California và đài phim truyện

2. CHƯƠNG TRÌNH HẰNG NGÀY (xem không giới hạn): Tin Tức, Kiến Thức, Nữ công gia chánh, Thông Tin Các Công Ty…

3. VIDEO ON DEMAND (VOD) (12 tháng): Phim Bộ Việt Nam, Hong Kong, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ; Cải Lương, Phóng Sự…

4. PAY PER VIEW (12 tháng xem những chương trình miễn phí): Các show trả tiền theo lượt xem, bao gồm: show ca nhạc, thi hoa hậu, hài kịch…
Amazon FIRE TV
$125.00
Xem trên màng hình TV lớn, hình ảnh rỏ ràng
Độ phân giải (resolution): 4K
Kết nối: Wifi / Network Cable (dùng kết nối có dây để tăng sự ổn định và chất lượng hình ảnh)
Phí cài đạt
Free shipping
Xem trên màng hình TV lớn
Độ phân giải (resolution): 1080P
Kết nối: Wifi
Phí cài đạt
Free shipping
Dzí Dzỏm - $40
Chương trình thành viên Dzí Dzỏm (12 tháng)
Dzí Dzỏm vui nhộm của thời học sinh

Your Basket

Your cart is empty. Click here to continue shopping.