www.vinaott.com

SILVER - $75

Chương trình thành viên (6 tháng)
1. CÁC ĐÀI TV VIỆT NGỮ (xem không giới hạn): Trên 10 đài TV Việt ngữ phát hình từ Nam và Bắc California và đài phim truyện

2. CHƯƠNG TRÌNH HẰNG NGÀY (xem không giới hạn): Tin Tức, Kiến Thức, Nữ công gia chánh, Thông Tin Các Công Ty…

3. VIDEO ON DEMAND (VOD) (6 tháng): Phim Bộ Việt Nam, Hong Kong, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ; Cải Lương, Phóng Sự…

4. PAY PER VIEW (6 tháng xem những chương trình miễn phí): Các show trả tiền theo lượt xem, bao gồm: show ca nhạc, thi hoa hậu, hài kịch…
Back to shopping

Your Basket

Your cart is empty. Click here to continue shopping.