www.vinaott.com

Amazon FIRE TV

$125.00
Xem trên màng hình TV lớn, hình ảnh rỏ ràng
Độ phân giải (resolution): 4K
Kết nối: Wifi / Network Cable (dùng kết nối có dây để tăng sự ổn định và chất lượng hình ảnh)
Phí cài đạt
Free shipping
Back to shopping

Your Basket

Your cart is empty. Click here to continue shopping.